boutique

 

“Cada client és únic, cada projecte és únic, cada acte és un món”.

                                                                                       Gemma Bernaus

Integrem els nostres serveis en el concepte de Event Boutique, pel tracte
exclusiu que donem a tots i cada un dels nostres clients.

M_661 287 544 T_661287544_C. CASP, 46 ATIC C_08010 Barcelona

Gemma Bernaus Bernaus - Organizació, gestió i realizació d'events corporatius - LleidaNota Legal