clients


 • Universitat de Lleida
 • Fundació Universitat de Lleida
 • Patronat de Turisme Diputació de Lleida
 • Departament de Presidència de Diputació de Lleida
 • Mupa
 • Fira de Lleida
 • Fira de Mollerussa
 • Sociedad de Senología y Patología Mamaria
 • Ajuntament de la Pobla de Segur
 • Moto Club Lleida
 • Cocina Futuro
 • Col·legi Professional de Disseny Gràfic de Catalunya
 • Ajuntament d' Artesa de Segre
 • Paeria de Cervera
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Turisme
 • Graphic Packaging International Spain S.A.
 • Fundació Universitat de Lleida
 • Ajuntament de Constantí
 • B-Biosca
 • UTE Reciclatge Segrià
 • Associació Amics de la UNESCO de Lleida
 • Ajuntament d'Alguaire
 • Memorial Democràtic
 • VIDMAR
 • KNAUF
 • COMEBE (Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre)

  Els projectes dels nostres clients ens han permès col·laborar amb:

 • Instituto de la Mujer - Conselleria de Sanitat de la Generalitat - Conselleria de Gobernació de
  la Generalitat - Conselleria d'Agricultura (DAR) - Ajuntament de Lleida - Conselleria de Medi
  Ambient i Habitatge - Diputació de Lleida - COPCA (Serveis d'internacionalització de l'empresa
  catalana) - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales - Ministerio de Sanidad - Parlament
  Europeu - Universitat Autònoma de Barcelona - Universitat de Barcelona - Col·legi Professional
  d'Arquitectes de Lleida - Col·legi Professional d'Aparelladors de Lleida - Asociación de
  Fotografos Professionales de España - Associació de Fotògrafs de les Terres de Lleida - Escola
  Ondara - U.G.T. - C.C.O.O. - Artesania de Catalunya - Gastroteca - Unió de Pagesos - Diputació
  de Tarragona - Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida - UNESCOCAT- Soka
  Gakkai (Toquio) - Conselleria de Interior de la Generailtat de Catalunya

M_661 287 544 T_661287544_C. CASP, 46 ATIC C_08010 Barcelona

Gemma Bernaus Bernaus - Organizació, gestió i realizació d'events corporatius - LleidaNota Legal