fairs


“Hi ha una oferta per a cada demanda”.

                                          Florence Scovel

Les fires són uns dels primers escenaris de venda directa, són una eina promocional
local fantàstica i han de tenir ànima, han de sorprendre edició rere edició.

M_661 287 544 T_661287544_C. CASP, 46 ATIC C_08010 Barcelona

Gemma Bernaus Bernaus - Organizació, gestió i realizació d'events corporatius - LleidaNota Legal