our proyects

 

“Pensa, creu, somnia i atreveix-te.”

                                   Walt Disney

Moltes coses No existeixen perquè No hi ha una necessitat, però moltes
coses existeixen perquè algú ha tingut la iniciativa de començar-les.

A EO fabriquem projectes a partir de idees.

    

M_661 287 544 T_661287544_C. CASP, 46 ATIC C_08010 Barcelona

Gemma Bernaus Bernaus - Organizació, gestió i realizació d'events corporatius - LleidaNota Legal