pr services

 

“Mai tindràs una segona oportunitat per donar una primera impressió”.

Som relacions públiques, des de el punt de vista de les ciències econòmiques.
El nostre objectiu final és construir estratègies que ajuden al branding amb
l’objectiu final de guanyar públic favorable per tal que els nostres clients
guanyin diners.

M_661 287 544 T_661287544_C. CASP, 46 ATIC C_08010 Barcelona

Gemma Bernaus Bernaus - Organizació, gestió i realizació d'events corporatius - LleidaNota Legal