space design


“L’ arquitectura és l’art d’organitzar l’espai”.

Auguste Perret

L’arquitectura genera sensacions i emocions que depenen de factors com la llum,
les sombres, les olors, el so, els colors,....mitjançant l’aplicació de determinats
tècniques funcionals i elements estètics, ambientals, psicosocials, econòmics i legals.

L’ambientació ens ajuda a intensificar l’acció.

M_661 287 544 T_661287544_C. CASP, 46 ATIC C_08010 Barcelona

Gemma Bernaus Bernaus - Organizació, gestió i realizació d'events corporatius - LleidaNota Legal